English| മലയാളം

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമം-കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം - ആക്ഷേപങ്ങള്‍- ഫോറം

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുെടെ വിവരവും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഫോറവും

AttachmentSize
crz.pdf336.59 KB